Schiphol EF-Pier

Voor Heijmans heeft Bos Totaaltechniek ten behoeve van de nieuwe security-filters de elektrotechnische installatie gemonteerd, waaronder de lichtkrachtinstallaties (meer in het bijzonder het aansluiten van de verdelers), de security-aansluiting en de databekabeling.

Vermeldenswaardig is ook dat Bos Totaaltechniek bij dit project blijk heeft gegeven van een knap staaltje timemanagement. Binnen een uitermate krappe planning heeft zij onder een hoge werkdruk een naar behoren functionerende installatie tijdig opgeleverd. Mede door 24/7 in een tweeploegendienst te werken hebben wij dit mooie resultaat behaald.